טופס הזמנת הרצאה

את מחיר ההרצאה יש לברר לפני הזמנתה על ידי שיחה טלפונית

לצבי שבח  - 054-4634840

מחיר ההזמנה מותנה בתאריך במיקום ובשעה